Analiza telesne sestave

25. avgust 2023
DCA Tržaška

V petek, 25. 8., je ZD Vič-Rudnik v prostorih DCA Tržaška izvedel analizo telesne sestave. S pomočjo posebne naprave je zdravstveno osebje pri članih DCA ugotavljalo delež in razporeditev vode, maščobne mase, mišične mase, visceralne maščobe ipd.. Vsak udeleženec je dobil list papirja z rezultati, ki so bili v nadaljevanju interpretirani s pomočjo medicinske sestre. Meritev so se člani množično udeležili, pridobljeni rezultati, ki so odraz življenjskega sloga posameznika, na katerega v največji meri vplivajo telesna dejavnost, prehrana in stres, pa so lahko usmeritev za nadaljnje korake in odločitve glede posameznikovega življenja. Glede na pozitiven odziv in visoko udeležbo članov lahko pričakujemo, da bo analiza ponovljena. Vabljeni vsi, ki ste tokrat manjkali, da se pridružite naslednjič!

Hvala medicinskim sestram ZD Vič-Rudnik za sodelovanje, strokovnost in prijaznost.