Ples kot preventiva in pomoč z umetnostjo

15. februarja 2024

Ples je vsekakor univerzalna oblika človeškega gibanja. V zgodnji dobi ples vpliva na otrokov celostni razvoj, v odraslosti vsestransko bogati človeka in uravnoveša organizem, v zrelih letih pa ohranja človeško kognicijo, fleksibilnost, koordinacijo in ne nazadnje socialno življenje. Če vse podpremo še z energijo skupine, so koristi in učinki še toliko močnejši.

Tretji četrtek v letošnjem februarju je ponudil drugačno obliko aktivne gibalne izkušnje za starejše – plesno-gibalno delavnico, ki temelji na elementih in tehnikah umetnostne terapije.

Plesna improvizacija, nebesedna komunikacija in gibalni dialog so nudili udeležencem orodje za integracijo telesne, mentalne, čustvene in socialne dimenzije vsakega posameznika oz. posameznice, ozaveščanje in sprejemanje sebe hkrati s kreativnostjo in skupnim soustvarjanjem celote enkratnega srečanja.

Specialistka pomoči z umetnostjo je v dnevni center aktivnosti za starejše na Gosposvetski 4 v Ljubljani vpeljala terapevtski vidik plesa. S strokovno podporo, preko plesa in izražanja s telesom, glasbe, ob pomoči primernih  pripomočkov, v sproščenem in varnem okolju, udeleženci lahko stopijo na pot osebne rasti, izboljšanja zavedanja svojega telesa, samospoštovanja in socialne integracije ter s tem pridobivanja boljšega psihičnega in telesnega zdravja.

 Ustvarjali smo nepozabno izkušnjo in nekaj neprecenljivega zase, za svoje telo, se sprostili in napolnili z energijo. Nenazadnje vse to zvišuje kakovost življenja in bogati vrednostni sistem v tretjem življenjskem obdobju.

Dogodek je bil eden izmed mnogih v sklopu letošnjega praznovanja dvajset let obstoja in delovanja Slovenskega združenja umetnostnih terapevtov (SZUT).

Neva Kralj, plesna pedagoginja