Vandrovčki v Krškem

4. oktobra 2023
 

DCA Vandrovčki smo se v sredo z vlakom odpravili v Krško. Tam nas je sprejela prijetna vodička, ki nas je popeljala po Mestnem muzeju. Povedala nam je, da je Krško eno izmed največjih mest v Posavju in da je bilo sestavljeno iz dveh mest Videm-Krško, danes pa ostaja samo Krško. Pol se ga nahaja na Štajerski strani, druga polovica pa na Dolenjski, razmejuje pa ju reka med njima. Mestni muzej je sestavljen iz treh hiš. V neposredni bližini je tudi spomenik Janeza Vajkard Valvasorja, župnijska cerkev Janeza Evangelista in cerkev Sv. Duha (danes Galerija). V Mestnem muzeju imajo stalne in občasne zbirke, ki predstavljajo pomembne dogodke in znamenite Krčane, ki so vseskozi živeli ali delovali v Krškem. Predstavljen je seveda bil Janez Vajkard Valvasor, njegove knjige prevoda Slave Vojvodine Kranjske ter razni predmeti, ki označujejo življenje v njegovem času. Posebej je vodička poudarila tudi gospo Josephino Hočevar, ki ni imela otrok in je nekaj časa delovala v Radovljici, kasneje pa je prišla živeti v Krško, kateremu je podarila tudi vse svoje bogastvo. Seznanili smo se tudi z akademskim slikarjem in kiparjem Vladimirjem Štovičkom z obsežnim opusom kipov, medalj… Ogledali smo si tudi sobe namenjene športnikom Krškega, njihovi 100 letnici ipd.. Nato smo si pogledali cerkev sv. Duha, ki je bila leta 1939 odposvečena in predana muzejskemu društvu. Danes je notri galerija. Nato smo se ustavili še v Mencingerjevi hiši, kjer je čudovito predstavljeno življenje v njegovem času. To je najstarejša zidana hiša in Mencinger je živel v njej s številno družino. Na koncu pa smo si ogledali še veličastno Valvasorjevo knjižnico: zelo moderna stoji v bližini Kapucinskega samostana v katerem je del starejše knjižnice. Ta nova Valvasorjeva knjižnica je sodelovala v izboru za knjižnico leta v svetovnem merilu in se v Rotterdamu uvrstila med prve štiri. Knjižnico so nam razkazali, nato pa smo se odpravili peš do železniške postaje. Kolikor nam je čas dopuščal smo se ustavili na eni kavici, pojedli še malico iz nahrbtnika in se dobre volje ter malce utrujeni odpeljali nazaj v Ljubljano.
Spisala Marjetka Rotar