O NAS

DCA LJUBLJANA

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo prostovoljskega, preventivnega, informativnega in svetovalnega programa DCA je starejšim nuditi možnost aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja in druženja ter spodbujanje prostovoljstva.

Izvajanje programa DCA je načrtno ustvarjanje možnosti in priložnosti za socialno vključevanje starejših v družbo.

V programu DCA se osredotočamo na starejšega človeka in njegovo najbližje okolje ne glede na njegov socialni, ekonomski in pravni status, spol, raso, veroizpoved, izobrazbo, invalidnost ali spolno usmerjenost.

Naše temeljne vrednote so solidarnost, zdravje, enakopravnost, vključenost, gibanje, učenje, prostovoljsko delo in prijateljstvo.

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, OPZDU
Ulica Janeza Pavla II/4, 1000 Ljubljana

DŠ: 93959001 | MŠ: 5100739000
Transakcijski račun: SI56 0201 4001 9245 734

Zastopnik društva: Marjan Sedmak, univ. dipl. prav. (predsednik društva)
Program: Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA)

EKIPA

MARJAN SEDMAK

Predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana 

Marjan SEDMAK se je rodil leta 1938 v Mariboru. Po izobrazbi je univerzitetno diplomirani pravnik, po poklicu pa novinar. Dolga leta je delal kotdopisnik zunanjepolitičnega uredništva Dela v Sovjetski zvezi, Italiji, Avstriji in Zvezni republiki Nemčiji, je publicist in prevajalec. Bil jepredsednik Društva novinarjev Slovenije od leta 1992 do 1995. Upokojil se je leta 1997, ko je postal promotor aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja, humanitarnosti in prostovoljstva. Od leta je 2000 je predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana (MZU). Pripravil je koncept razvoja dnevnih centrov aktivnosti za starejše, katerih cilj je preprečevanje izolacije in samoizolacije starejših, preprečevanje preranega odhajanja v institucionalno varstvo, razvijanje samopomoči in sosedske pomoči kot razbremenitve institucionalnih služb, razvijanje sposobnosti za vseživljenjsko učenje in drugo. Leta 2005 je bil pod njegovim vodstvom odprt prvi Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani in nasploh v Sloveniji. Ta pionirski koncept, ki je bil visoko ocenjen tudi v tujini, se danes predstavlja kot ljubljanski koncept in ga delno modificiranega prevzemajo nekatere druge slovenske občine.

TANJA MIJATOVIČ

Vodja programa Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, Ljubljana
Strokovna sodelavka – DCA Puhova

NINA VONČINA


DCA Gosposvetska

KATJA KISOVEC

Strokovna sodelavka
DCA Golovec

IMG-7657

ANJA NOVAK

Strokovna sodelavka
DCA Zalog

MAŠA BASTARDA

Strokovna sodelavka
DCA Kunaverjeva 

TINA JERMAN

Strokovna sodelavka
​DCA Rudnik  

ANDREJA HARTNER

DCA Povšetova

MATEJA KOVŠCA

Strokovna sodelavka
​DCA Tržaška