EKIPA

DCA LJUBLJANA

MARJAN SEDMAK

Predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana

Marjan SEDMAK se je rodil leta 1938 v Mariboru. Po izobrazbi je univerzitetno diplomirani pravnik, po poklicu pa novinar. Dolga leta je delal kotdopisnik zunanjepolitičnega uredništva Dela v Sovjetski zvezi, Italiji, Avstriji in Zvezni republiki Nemčiji, je publicist in prevajalec. Bil jepredsednik Društva novinarjev Slovenije od leta 1992 do 1995. Upokojil se je leta 1997, ko je postal promotor aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja, humanitarnosti in prostovoljstva. Od leta je 2000 je predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana (MZU). Pripravil je koncept razvoja dnevnih centrov aktivnosti za starejše, katerih cilj je preprečevanje izolacije in samoizolacije starejših, preprečevanje preranega odhajanja v institucionalno varstvo, razvijanje samopomoči in sosedske pomoči kot razbremenitve institucionalnih služb, razvijanje sposobnosti za vseživljenjsko učenje in drugo. Leta 2005 je bil pod njegovim vodstvom odprt prvi Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani in nasploh v Sloveniji. Ta pionirski koncept, ki je bil visoko ocenjen tudi v tujini, se danes predstavlja kot ljubljanski koncept in ga delno modificiranega prevzemajo nekatere druge slovenske občine.

Je član Upravnega odbora ZDUS, član Upravnega odbora AGE Platform Europe od leta 2007, podpredsednik te organizacije od leta 2010 in predsednik od maja 2011. AGE je evropska federacija organizacij upokojencev in za upokojence s 165 včlanjenimi organizacijami iz vseh članic Evropske unije in s skupnim članstvom, ki šteje več kot 32 milijonov starejših. Kot takšna je tudi reprezentativni partner v dialogu z inštitucijami EU, ko gre za interese in pričakovanja starejših generacij. 

KATJA KRIVEC

Vodja programa Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, Ljubljana

TANJA MIJATOVIČ

Strokovna sodelavka
DCA Puhova

SARA DALILA HOČEVAR

Strokovna sodelavka
DCA Gosposvetska

KARMEN ŠTEFANČIČ

Strokovna sodelavka
DCA Tržaška

TADEJA RAJK

Strokovna sodelavka
DCA Kunaverjeva 

ANJA NOVAK

Strokovna sodelavka
DCA Zalog

MATIJA BRATKOVIČ

Animator
​DCA Rudnik