GOLOVEC

Dnevni center aktivnosti za starejše se nahaja na Pesarski cesti 14, 1000 Ljubljana. Za vse informacije v povezavi z dogajanjem lahko kontaktirate Katja Kisovec na 051 231 168 ali na dcagolovec@gmail.com .